CSR

Hợp tác trách nhiệm xã hội

Hỗ trợ hợp tác kinh doanh của chúng tôi bao gồm ba lĩnh vực chính: phòng chống ung thư, hỗ trợ và tư vấn cho bệnh nhân ung thư và người thân của họ, và nghiên cứu ung thư.

Là một công ty Đan Mạch hoạt động trên phạm vi quốc tế, vẫn khiến chúng tôi có trách nhiệm với xã hội ở quê nhà. Bằng cách hỗ trợ Hiệp hội Ung thư Đan Mạch, là tổ chức chống lại bệnh tật lớn nhất ở Đan Mạch, chúng tôi hỗ trợ cả trẻ em và người lớn.

Every 3 persons in Denmark will be affected by cancer during their lives. Fortunately, more and more survive this horrible disease. By supporting the Danish Cancer Society, we help make sure that our scientists gain new and crucial knowledge in the fight against cancer.