BỤI THAN

Coal dust is a fine powdered form of coal, created by the crushing, grinding, or pulverizing of coal. Due to the brittle nature of coal, coal dust (fugitive dust) is common and easily created during mining, transportation and even by mechanically handling coal.

The grinding of coal to dust before combusting is generally done to improve the speed and efficiency of burning, also simplifying its handling.

Nó cũng được xem là nguy hiểm, khi lơ lửng trong không khí

Vị trí kín - nguy cơ cháy nhanh hoặc nổ cấp tính của các hạt nhỏ lơ lửng. Hít phải - Bụi than có thể gây ra các bệnh mãn tính về phổi khi hít phải quá nhiều.

Miêu tả

Sử dụng:

  • Sản xuất thép - Là chất khử hoặc chất phản ứng.
  • Tinh chế alumin - Trong quá trình thiêu kết ở nhiệt độ thấp.

Lợi ích

  • Cải thiện tốc độ và hiệu quả đốt cháy (so với than cục).
  • Low-cost energy source