CRYOLITE (Na3AlF6)

Cryolit (Na 3 AlF 6 ) hay còn gọi là băng tinh thạch. Nó trước đây có nhiều nhất trong một khu vực trầm tích tại Ivigtût ở bờ biển phía tây Greenland nhưng đã bị khai thác hết vào năm 1987. Cryolit còn được gọi là natri nhôm florua, kali cryolit, cryolit thứ cấp và có chất lượng tương tự như natri nhôm Tetrafluoride (SAF).

Miêu tả

Sử dụng

  • Được sử dụng làm chất trợ dung trong quá trình nấu chảy hoặc điện phân nhôm
  • Được sử dụng để giảm điểm nóng chảy nhôm, làm cho quá trình điện phân hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn
  • Được sử dụng trong sản xuất vật liệu mài mòn, men, gốm tráng men và thủy tinh, chất hàn, chất hàn, nổ và pháo hoa.

Lợi ích

  • Cryolit làm giảm điểm nóng chảy của nhôm
  • Việc sử dụng cryolit làm cho quá trình nung chảy rẻ và tiết kiệm chi phí hơn
  • Freebee cryolit được phân loại chất lượng khác nhau và kích thước hạt cụ thể khác nhau