FREEBEE FY-5 SALT FLUX

Hỗn hợp natri clorua (NaCl), kali clorua (KCl) và Cryolit (Na 3 AlF 6 ) được sử dụng để tạo muối chảy. Freebee FY-5 Salt Flux có độ tinh khiết rất cao và cung cấp một số ưu điểm so với các loại muối tiêu chuẩn hiện được sử dụng trong hầu hết các nhà máy khai thác. Các lò sử dụng dòng muối có thể được dội âm với giếng hoặc lò nghiêng cố định và quay (RTF). Mỗi lò này hoàn thành qui trình giống nhau; nấu chảy phế liệu với tổn hao tối thiểu thường phát sinh từ quá trình oxy hóa nhôm.

Miêu tả

Sử dụng

  • Được sử dụng để thu hồi nhôm từ các khu vực bề mặt hoặc phế liệu nhôm bẩn và vụn

Lợi ích

  • Tiêu thụ thông lượng thấp hơn
  • Giảm chi phí năng lượng
  • Thu hồi kim loại cao hơn
  • Giảm phát thải đen, giảm chi phí xử lý chất thải
  • Trộn dưới sự kiểm soát chặt chẽ đảm bảo không có chất oxy hóa
  • Độ tinh khiết cao làm giảm khả năng ô nhiễm kim loại với các yếu tố không mong muốn