Chứng nhận ISO

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 bởi Bureau Veritas

ISO 14001 là một tiêu chuẩn đã được thống nhất quốc tế đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức cải thiện hoạt động môi trường của họ thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

An environmental management system helps
organizations identify, manage, monitor, and control their environmental issues in a “holistic” manner.

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống Quản lý Chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 bởi Bureau Veritas.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố. 

Tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn và công cụ cho các công ty và tổ chức muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và chất lượng luôn được cải thiện.

Chứng nhận đảm bảo rằng chúng tôi ưu tiên và tập trung vào chất lượng cao, sự hài lòng của khách hàng, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cải tiến liên tục.