LIÊN HỆ

VUI LÒNG GỞI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Jørgen Rasmus Kildegaard

Giám đốc

Martina Andersen

Trưởng phòng hành chánh và nhân sự

Steven Gutzmer

Trưởng phòng kinh doanh quốc tế

Ting Hu

Trưởng phòng kinh doanh khu vực Châu Á

Xiuyu Lin

Trưởng phòng kinh doanh khu vực Châu Á

Thu Nguyen

Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị

Daiva Mironaviciene

Trợ lý hành chánh