GIẢI THƯỞNG

FREEBEE ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

GIẢI AAA TRONG 6 NĂM

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Chúng tôi là một trong 3523 công ty tại Đan Mạch, được trao bằng Bạc AAA cho mức độ tín nhiệm cao nhất trong 6 năm qua dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng của Bisnode.
Gazelle-logo

Gazelle business

Gazelle được trao tặng hàng năm cho các công ty có tốc độ tăng trưởng liên tục và đáng kể trong khoảng thời gian 4 năm và là niềm tự hào của các công ty Đan Mạch kể từ khi thành lập vào năm 1995.
Succesvirksomhed

2019-2020

Giải thưởng kinh doanh của Spar Nord và BDO, Succesvirksomhed, là một sự tôn vinh dành cho các công ty đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công trong cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Giải thưởng được thành lập vào năm 2019 và được trao cho các công ty đã chứng tỏ khả năng lớn nhất trong việc mang lại kết quả vững chắc và tăng trưởng cao hàng năm.