GIẢI THƯỞNG

freebee achieves

TRIPLE A 5-9 years with the hihgest creditworthiness

We are one of the 4092 companies in Denmark who has been awarded the AAA Silver-diploma for highest creditworthiness based on Bisnode's system of creditworthiness. (5-9 years with the highest creditworthiness) Within the field of Wholesale of other intermediate products the company is one of the 26 companies within the same rating.
Gazelle-logo

Gazelle business

Gazelle được trao tặng hàng năm cho các công ty có tốc độ tăng trưởng liên tục và đáng kể trong khoảng thời gian 4 năm và là niềm tự hào của các công ty Đan Mạch kể từ khi thành lập vào năm 1995.
Succesvirksomhed

2019-2022

Giải thưởng kinh doanh của Spar Nord và BDO, Succesvirksomhed, là một sự tôn vinh dành cho các công ty đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công trong cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Giải thưởng được thành lập vào năm 2019 và được trao cho các công ty đã chứng tỏ khả năng lớn nhất trong việc mang lại kết quả vững chắc và tăng trưởng cao hàng năm.