Thương hiệu Freebee

HIỆN ĐẠI . TIN CẬY . ỔN ĐỊNH

Giới thiệu về thương hiệu

Bắt đầu một năm mới và chúng tôi mong đợi các cơ hội mới. Vì thế chúng tôi quyết định hiện đại hóa hình ảnh Freebee và muốn giới thiệu logo mới của chúng tôi. Cảm hứng đằng sau thiết kế mới thể hiện các khía cạnh ngành công nghiệp và kinh doanh của chúng tôi. Hình dạng lục giác phản ánh sự hoàn hảo về mặt hình học, tượng trưng cho các dạng hóa học của sản phẩm của chúng tôi, cùng với thiết kế tổ ong phù hợp với tên FreeBEE. Hình thức toàn cầu của logo đại diện cho nhiều mối quan hệ đối tác của chúng tôi, cung cấp nguyên liệu thô trên khắp thế giới. Màu sắc mới được chọn để thể hiện mức độ chuyên nghiệp của chúng tôi, đặc trưng cho các giá trị ổn định và độ tin cậy của chúng tôi trong tất cả những gì chúng tôi làm.
logo concept

Kiểu logo

Màu sắc

C 100 M 73 Y 36 K 22
R 0 G 70 B 105
HEX # 004669

C 69 M 33 Y 25 K 1
R 85 G 144 B 169
HEX # 5590a9

Nhận dạng thương hiệu